ie plaats vond

 

Wie is mijn dochter Iris ?

 

Iris is mijn, nu 49-jarige dochter, uit mijn eerste huwelijk.

 

Mijn scheiding met haar moeder, die plaats vond ten tijde van haar pubertijdsperiode, samen met haar natuurlijke be´nvloedbaarheid en de wispelturige onstabiliteit van haar moeder, heeft een onuitwisbare negatieve stempel op haar gedrukt.

 

Als  gevolg van dat alles werd en twintigtal jaar geleden alle kontact tussen ons beiden verbroken. Tegen beter weten in, blijf ik de hoop koesteren haar ooit nog weer te zien...

 

De hier bijgvoegde  foto van haar, op 20-jarige leeftijd , met mijn eerste kleinzoon, is de laatste beeltenis van  hen waarmee ik het tot heden in mijn herinnering moet doen.