Wie is Renaat ?

 

Ik ben Renaat, 73 jaar, een leeftijd die zowel fysisch als psychisch nog een heel eind van mij lijkt verwijderd te zijn. Eén en ander zal wel te maken hebben met het feit dat ik , wat mijn voorbije liefdes- als werkrelaties betreft, ik mij steeds in een jonge omgeving heb bewogen.

 

Mijn eerste huwelijk, een uiteraard ondoordachte keuze uit mijn zotte jaren, liep na 16 jaar geduld en begrip voor mijn partner haar ziekelijke jaloezie, op de klippen. Uit die onverkwikkelijke periode zijn twee kinderen uit voortgesproten: een dochter, Iris, die tegen beter weten in haar moeders spoor is gevolgd, en een zoon, Helmut, die meer dan één mijner genen blijkt te bezitten.

 

Een tweede poging strandde na 13 jaar uiteindelijk eveneens, omdat  mijn 14 jaar jongere partner meende, zonder mij meer uit haar leven te kunnen halen dan datgene wat ik haar te bieden had. Bijgevolg is zij haar eigen weg gegaan. De vrucht van dit huwelijk, mijn dochter Annelies, maakt dat ik deze mislukking eerder als een "zeer geslaagde onderneming" kan beschouwen, omdat zij daar de "winst" van is.   

 

Na een 5 jaar durende 'bezinningsperiode' ben ik, gelouterd door de ervaring, alsnog aan een 'derde' leven begonnen. Zoals ooit 'de drie Wijzen', is samen met 'mijn wijsheid' ook de ware liefde  uit het oosten (Rusland) gekomen.

Met Alexandra, 'mijn Tsarina', een Russische dirigente-pianiste, die voor mij haar fascinerende stad Moskou achterliet, hoop ik het gezegde dat 'alle goede dingen uit drie bestaan', althans voor mij, waarheid te maken, mede met alle andere positieve clichés  over de 'oude dag'  

 

Loopbaan:
Na enkele jaren mijn hotelscholing in de praktijk te hebben gebracht, gevolgd door zes jaar als verantwoordelijke voor stockbeheer en kostprijsberekening, en 20 jaar als Autorijschoolinstructeur te hebben gewerkt, eindigde ik mijn actieve loopbaan als deeltijds administratief  assistent bij een preventieve dienst van de stad Aalst. Mijn 'vrije tijds' besteedde ik sinds de opkomst van het internet voornamelijk aan het schrijven van computerprogramma's, en ontwerpen & beheren van websites voor middenstandsbedrijven, en verenigingen.
 

'Op rust zijnde' tracht ik via lezersbrieven in kranten en tijdschriften en met artikels op verschillende internetfora, 'mijn ei kwijt te raken' over politieke en sociale onderwerpen en gebeurtenissen.  Eén en ander is op deze portaalsite te zien,  via het tabblad 'standpunten'.
 

Persoonlijk contact: renaat@rvp.be